fbpx

Beyin Tümörleri

Beyin tümörleri, beyinde anormal hücrelerin büyümesi sonucu oluşan kitlelerdir. Bu tümörler, iyi huylu (benign) veya kötü huylu (habis) olabilir ve beyindeki herhangi bir bölgede ortaya çıkabilirler. Beyin tümörleri, belirtileri ve tedavileri bakımından çok farklı olabilir.

Beyin tümörleri genellikle baş ağrısı, bulantı, kusma, hafıza problemleri, dengesizlik, görme veya işitme problemleri gibi belirtilere neden olabilir. Ancak, bu belirtiler başka birçok hastalığın da belirtileri olabileceğinden, doğru tanı için detaylı bir inceleme yapılması gerekmektedir. Bu inceleme, genellikle manyetik rezonans görüntüleme (MRI) veya bilgisayarlı tomografi (BT) gibi görüntüleme testleri ile yapılır.

Beyin tümörlerinin tedavisi, tümörün türüne, boyutuna, konumuna ve kişinin genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Tedavi yöntemleri arasında cerrahi müdahale, radyoterapi, kemoterapi, immünoterapi veya bir kombinasyonu bulunabilir. Bazı tümörler, belirli ilaçlarla da tedavi edilebilir.

Erken tanı ve uygun tedavi, beyin tümörlerinin tedavisinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, beyin tümörü belirtileri yaşayan kişilerin bir doktora başvurması ve gerekli testleri yaptırması gerekmektedir.

Beyin tümörleri ikiye ayrılır;

  1. Malign (kötü huylu )
  2. Benign (iyi huylu )

Beynin malign tümörleri

a) Glial Tümörler:

 beyin dokusundan kaynaklanan ve en sık görülen tümörlerdir. Hızlı büyürler ve çevredeki sağlıklı dokulara doğru ilerlerler. Beyin kanserlerinin çoğunu oluşturmakla birlikte nadiren omuriliğine uzanırlar, hatta bazen başka organlara da atlayarak dört evreli bir gelişme gösterirler. Düşük evreli glialarda (bir ve iki) tedaviye ve yaşa bağlı olarak sağkalım süreleri uzundur, yüksek evreli glialar sağkalım süreleri çok daha kısadır .

b) Metastatik Tümörler:

 başka doku veya organların tümörlerinin beyine yayılmasıdır. Malign (kötü huylu) tümörlerin tedavileri: biyopsi, cerrahi girişim, ışın tedavisi, ilaç tedavisi ve radyo cerrahidir.

Beynin Benign Tümörleri

genellikle kafatası içinde ancak beyin dokusu dışından köken alan tümörlerdir. Memngiomalar, hipofiz adenomları, karsinofaringiomalar, dermoid ve epidermoid tümörler benign tümörlere birer örnektir. Beyin benign (iyi huylu) tümörleri diğer organların iyi huylu tümörlerin aksine kötü huyluya dönüşüp hayatı tehdit edebilirler (meningiomlar).

Beyin Tümörlerinin Belirtileri

Beyin tümörlerinin en sık belirtileri genellikle sabahları daha şiddetli olmak üzere baş ağrısı, bulantı, kusma, işitme ve görme bozukluğu, bilinç bozukluğu, kol bacak güçsüzlüğü, sinirlilik, unutkanlık ve konuşma bozukluğudur.

Tanı

Genellikle klinik muayene değerlendirmesinin yanında bilgisayarlı tomografi(B.T) yada manyetik rezonans görüntüleme (M.R) kafa grafileri (E.E.G)yada tüm vücut sintigrafisi yapılır. Kesin tanı patolojik inceleme ile konur.

Beyin Tümörü Tedavi Yöntemleri

Neredeyse bütün beyin tümörlerinin ilk seçenek tedavisi cerrahi yöntem ile tümörün çıkarılmasıdır. Komplikasyon oranı yüksek vakalarda ise kısmi çıkarım yada radyoterapi ve takip. 

Yüksek evreli glial tümörlerde radyo cerrahi yada kemoterapi, beyin sapı tümörlerinin bir kısmı cerrahi bir kısmı radyo cerrahi tedavi uygulanır .

Malinite derecesi, yerleşimi, hastanın yaşı, ek hastalıkların varlığı, cerrahın tedavi kararını etkiler ve şekillendirir. Özetle tanı konduktan sonra tanıya göre cerrahi, radyoterapi, radyocerrahi, kemoterapi, yöntemleri ayrı ayrı veya birlikte uygulanabilir.

Komplikasyonlar

Operasyon sonrasında baş ağrısı, bulantı kusma, nöbet ,var olan nörolojik durumun dahada kötüleşmesi, hidrosefali gibi değişik komplikasyonlar vardır. Çoğu tedavi ile geçer ancak unutulmamalıdır ki beyin tümörlerinin varlığı hayatı ciddi bir şekilde tehdit eder.

Takip

Benign (iyi huylu ) tümörü tamamen çıkarılmış ise genelde ilk ve altıncı ayda kontrol daha sonrası için yılda bir kontrol olur.

Malign (kötü huylu)  tümörlerde ise beyin cerrahı, onkolog ve fizik tedavi uzmanları takipleri gerekir. Ortak bir çalışma ile hasta takibi yapılır.

Herhangi bir şikayet ortaya çıkması halinde hastanın hemen operasyon olduğu kliniğe ve hastanenin aciline başvurması gerekir.

Formu Doldurun Konuyla ilgili Detaylıca Bilgilendirelim.