fbpx

Misyon, Vizyon ve Kalite Politikamız

Misyonumuz

Avicenna Hastanesi olarak toplumumuzun yaşam kalitesini artırmak ve tıbben gelişimine katkı sağlamak için misyonumuz, koruyucu ve iyileştirici sağlık faaliyetlerini, sağlık sektörünün ulaştığı en üst seviyede yaygın ve bütünleşik bir organizasyon içerisinde, uygun ekonomik koşulları oluşturarak vatandaşlara sunmak, tıp alanındaki tüm konularda yeni bilgi ve uygulamalar geliştirerek desteklemektir.

Vizyonumuz

Avicenna Hastanesi olarak vizyonumuz sağlık sektörünün bütün faaliyetlerinde mükemmel, hasta memnuniyeti odaklı, çalışkan, kendini her zaman geliştiren ve dünya standartlarının tümünü karşılayabilen bir sağlık tesisi olabilmek.

Kalite Politikamız

Kalite uygulamalarını bir kurum kültürü haline getirerek,

Kurumsal amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda,

Ulusal sağlık standartlarına tüm bileşenlerle uyarak bu doğrultudaki yönetsel destekle,

Hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı,

Etik ilkeler ve hasta haklarına duyarlı; 

 1. Ulaşılabilir hedefler belirleyerek ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanarak gerekli gözden geçirmeleri yapmak.
 2. Tüm çalışanların gerekli eğitimlerle gelişimi destekleyerek kalite çalışmalarına katılımı teşvik etmek.
 3. Kalite yönetim sisteminin ihtiyacı olan altyapı ve insan kaynağını sağlayarak sürekli iyileştirmeye destek vermek.

Değerler

 • Hoşgörü
 • Güler yüzlülük
 • Dayanışma
 • Bilimsellik
 • Sorumluluk
 • Etik değerlere saygı
 • Sağlıkta inovasyon
 • Hizmette hakkaniyet
 • Hizmette süreklilik ve erişebilirlik

Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Hasta Hakları

 1. Hizmetten Genel Olarak Faydalanma

Sağlıklı hayata devam etmeye yönelik faaliyetler ve koruyucu esenlik hizmetlerinden faydalanmak.

 1. Eşitlik İçinde Hizmete Ulaşma

Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, ekonomik ve sosyal durumlara bakılmadan hizmet vermek.

 1. Bilgilendirme

Her türlü imkanın ve hizmetin tamamını öğrenmek.

 1. Kuruluşu Seçme ve Değiştirme

Sağlık kuruluşunu seçme ve kendi seçtiği sağlık kuruluşunda sunulan sağlık hizmetlerinin tümünden faydalanmak.

 1. Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme

Sağlık hizmeti verecek olan doktorların ve diğer personelin kimliklerini, görev, unvanlarını öğrenmek, tercih etmek ve değiştirebilmek.

 1. Bilgi İsteme

Sağlık durumu ile alakalı her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemek.

 1. Mahremiyet

Sağlık hizmetlerinin tümünü gizliliğe uygun bir şekilde almak.

 1. Rıza ve İzin

Tıbbi müdahaleler öncesinde, hastanın işleme rızası olması durumunda hizmetten faydalanmak.

 1. Reddetme ve Durdurma

Tedaviyi reddetme ve durdurulmasını istemek.

 1. Güvenlik

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almak.

 1. Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme

Kuruluşun sunduğu imkânlar ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesi içerisinde, dini vecibelerini yerine getirmek.

 1. Saygınlık Görme

Saygı ve özen gösterilerek, güler yüzlü, nazik ve şefkatli sağlık hizmeti almak.

 1. Rahatlık

Tüm hijyenik şartların sağlandığı, rahatsız edici veya gürültüye sebep olan bütün etkenlerin giderildiği bir ortamda sağlık hizmeti almak.

 1. Ziyaret

Ziyaretçileri, sadece kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara göre kabul etmek.

 1. Refakatçi Bulundurma

Yönetmeliğin belirlediği hastane imkanları ve doktorun uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmak.

 1. Müracaat, Şikâyet ve Dava Hakkı

Hasta haklarının ihlali durumunda, mevzuat çerçevesi içerisinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanmak.

 1. Sürekli Hizmet

Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmak.

Sorumlulukları

 1. Hastalarımız kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymak ile yükümlüdür. 
 2. Şimdiki ve eski sağlık bilgilerini eksiksiz ve doğru şekilde vermek ve gerekli evrakları eksiksiz getirmek,
 3. Tedavisini yapan kişilerin önerilerine uymak ve işbirliği yapmak,
 4. Sağlığıyla veya planlanmış tedavisiyle ilgili tam anlamadığı, açıklama ihtiyacı hissettiği konularda soru sormak,
 5. Tedavisini yapan kişilere sağlığıyla veya durumuyla ilgili değişiklikleri bildirmek,
 6. Tedaviyi reddetme veya tedavi planına uymamaktan kaynaklanan sorumlulukları kabul etmek,
 7. Tedavi ve tedavi düzeninin etkilenmesine sebep olacak klinik kurallarına uymak,
 8. Sağlık güvencesi tarafından karşılanmayan ek ödemelerini veya ücretli hasta ise tüm ödemelerini zamanında yapmak,
 9. Hastalarımız hastane malzemelerine zarar verdiği takdirde, zararları karşılamak ile sorumludur.
 10. Çevresindekilere, diğer hastalara ve personele saygı göstermek, sağlık çalışanlarının haklarını gözetmek,
 11. Randevu zamanına bağlı kalıp gecikmelerde diğer bekleyenlerin önce muayene olmalarını sağlamak,
 12. Bilinci açık ve planlı yatışı yapılan hastaların tıbbi gereksinimi dışında yanında bulundurduğu eşyaların kendi sorumluluğunda olduğunu bilmek ve buna göre tedbir almak,
 13. Hastalarımız Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumları tarafından belirlenen sevk zincirine uymak ile yükümlüdür. 
 14. Hastalarımız, sıhhat bakım ve taburculuk sonrası bakım planını dinleyip, doğru anlayıp anlamadığını belirtmek ile sorumludur.
 15. Tıbbi gereksinim ve hastane idaresinin izin verdiği haller dışında yanıcı, yakıcı, parlayıcı madde bulundurmamak,
 16. Güvenli hoş bir ortam oluşturmak için bizlere destek olmak.

Refakatçi Politikası

 • Hasta odalarında refakatçi olarak yalnızca bir kişi kalması uygundur.
 • Hastanın sağlığı ve hizmet sunumu açısından, refakatçilerin hastanenin koyduğu tüm kurallara uyması gereekmektedir.
 • Refakatçi, hastanın güvenliği için doktor ve hemşirelerin bilgisi dışında herhangi bir uygulamada bulunmamalıdır.
 • Hastaneye ait eşya ve malzemelere zarar verilmemeli, düzenli ve temiz tutulmalı, oda temizlik saatinde çalışana yardımcı olunmalıdır. Eşyalara zarar verilmesi halinde gerekli prosedür uygulanacaktır.
 • Refakatçi, hasta ve ailesi eğitimine önem göstermeli ve gereklilikleri yerine getirmelidir.
 • Refakatçinin hastane binası, bahçesi ve otopark alanı içinde sigara ve alkollü madde kullanması kesinlikle yasaktır.
 • Refakatçilerin diğer hasta ve hasta yakınlarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmaması, oda içerisinde sesli konuşmaması, hastanede gece giriş ve çıkışlarda güvenlik kurallarına uyması gerekmektedir.
 • Yoğun Bakım Ünitelerine refakatçi kabul edilmemektedir.

Misafir Kabul Politikası

Ziyaret kuralları ve ziyaret sırasında uygulaması gerekenler:

 • Hastanemizde hasta ziyaret saatleri her gün 08:00-22:00 içinde yapılmaktadır. Hasta ziyaretini, ziyaret saatlerinde yapmaya özen gösteriniz.
 • On iki yaşın altındaki çocuklar hastaneye ziyaretçi olarak alınmazlar, olağanüstü durumlarda hekim onayı ile alınabilirler. Lütfen, hastaneye çocuk ziyaretçi getirmeyiniz.
 • Hekimin izin vermediği hususi durumlarda hasta ziyareti için lütfen ısrar etmeyiniz.
 • Ziyaretler 10 dakika ile sınırlı olacaktır. Ziyaretin kısa olması, hasta sağlığı ve konforu açısından hasta odasında daha az kişi bulundurmanız ve öteki hastaları rahatsız edecek derecede yüksek sesle konuşmamanız gerekmektedir.
 • Bazı özellikli ünitelerde üniteye özgü kurallar belirlenebilir.
 • Hastalarımız açısından sakınca doğurabilecek durumlarda, ziyaret doktor iznine bağlıdır.
 • Kat sekreteri ve danışma bu konu hakkında bilgilendirilecektir. Ziyaretçi kısıtlaması olan hastalarla ilgili bilgi, kat hemşiresi tarafından oda kapısına “Hastanızın Sağlığı Açısından Ziyaret Kısıtlanmıştır” yazısı asılacaktır.
 • Hastayı ziyaret ederken yanınızda; kitap, dergi, gazete, hijyenik bakım ürünleri (kolonya, kağıt peçete, kağıt havlu, kağıt mendil.) ve çocuklara zararsız oyuncaklar dışında hediye getirmeyiniz.
 • Ziyaret öncesi ve sonrası ellerinizi yıkayınız.
 • Hasta mahremiyetine saygı gösteriniz.
 • Hasta yataklarına oturmayınız, hasta başında ve hastane ortamındaki cihaz ve sistemlere dokunmayınız.
 • Her hastanın kendi sağlık durumuna göre özel diyet yapması gerektiği için doktor kontrolü dışında, hastaya dışarıdan yiyecek ve içecek getirmeyiniz.
 • 4207 sayılı yasa gereğince Hastane binası, bahçesi ve otopark alanı arasında sigara içilmesi yasaktır. Yasaya uymayanlar hakkında, 4207 sayılı yasa gereğince belirlenen tutarda para cezası uygulanacaktır.
 • Canlı çiçeklerin hasta odasına çıkarılması hasta sağlığı açısından kabul edilmemektedir.
 • Unutmayınız, hastanızın sağlığı sizin için ne kadar önemliyse bizim için de bir o kadar önemli.

İstek Öneri Bildirim Politikası

Hasta İlişkileri Departmanı olarak, hastanemizden istediğiniz hizmeti almak ve memnun kalmanızı sağlamak için;

 • Hastanemizden hizmet sunduğu tüm hasta ve hasta yakınları, hastanemiz hakkında görüş ve düşüncelerini tarafımıza bildirmeli.
 • Bildirilen tüm görüşler, ilgili departman yöneticileri tarafından değerlendirilir ve sizlerin talepleri doğrultusunda tekrardan düzenlemeler yapılır.
 • Değerlendirme sonrasında verilen kararlar ve sonuçlar ile ilgili son durum, bölüme bildirimi yapan hastamızın tarafına iletilir.
 • İstek öneri ve bildirimleriniz ile ilgili sadece Hasta İlişkileri Bölümümüz değil ilgili tüm üst düzey yöneticilerimiz çözüm odaklı çalışır.

Hasta İlişkileri Bölümüne görüş, öneri ve görüşlerinizi bildirmek için;

 • İnternet aracılığıyla bildirmek için web sayfamızda yer alan Görüş Önerileriniz bölümünden e-mail gönderebilirsiniz. Ayrıca, katlarda ve bekleme salonlarında yer alan anket formlarını doldurabilir ve Hasta İlişkileri Bölümü yetkilileri ile yüz yüze görüşme yapabilirsiniz.

Çalışan Sağlığı Ve Güvenliği Politikası

 • Pro-aktif iş güvenliği yaklaşımının benimsenmesi,
 • Faaliyetlerimizin tehlike ve risklerinin periyodik olarak gözden geçirilmesi,
 • Organizasyon kültüründe güvenli ve sağlıklı davranışların desteklenmesi,
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi, minimize edilmesi ve yönetilmesine ilişkin etkili yönetim sistemlerin geliştirilmesi ve uygulanması,
 • Tüm çalışanların güvenli ve yeterli derecede çalışabilmesi için gereken eğitim ve bilginin sunulması,
 • İşyeri içerisinde kaza ve yaralanma vakalarının azaltılması veya bertaraf edilmesi için gereken önlemlerin alınması,
 • Çalışanlar, stajyerler, tedarikçiler, ziyaretçiler ve hastalar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanması,
 • Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çalışan sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.

Çevre Politikası

Doğal kaynakların korunması ve enerji tasarrufunun gerçekleştirilmesi,
Tüm çalışanlarımızın çevre konusunda bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi,
Atıkların azaltılması, kaynağında doğru ayrıştırılması, mevcut atıkların çevreye zararının en aza indirilmesi,
Oluşan tüm atıkların sadece yetkilendirilmiş firmalara teslim edilmesi,
Çevreye olan etkilerin minimum düzeyde tutulması,
Ulusal mevzuat ve uluslararası standartlara göre çevreyi koruma ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.

İnsan Kaynakları Politikalarımız

Özel Vera Hastanesi misyon ve vizyonu doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirerek, çalışanların etkin ve verimli olabilmesini ve bu doğrultuda uyumlu bir iş ortamı oluşturulmasını sağlamaktır.

Bu anlayışla kurumumuz güncel ve insan odaklı İnsan Kaynakları uygulamaları ile eğitime, gelişime açık, motivasyonu ve kurum aidiyeti yüksek çalışanlara sahip olma ilkesini benimsemiştir.

İşe Alım Süreci ve İşleyişi
Özel Vera Hastanesi’nde yeni personel ihtiyacı olduğunda sitemizde ve kariyer portallarında iş ilanlarımız yer almaktadır. Bu ilanları takip ederek iş olanaklarını öğrenebilir ve açık pozisyonlara başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurular değerlendirilir ve İnsan Kaynakları Yönetimi tarafından görüşmeye alınır ve bu görüşme sonunda uygun görülen adaylar, ilgili birim yöneticileri ile mülakata alınırlar.

Ücret ve Ek Olanaklar
Ücret: Brüt ücret bazında ödeme yapılır.
Yemek: Ücretsiz öğle yemeği servisimiz ve vardiyalı çalışanlar için akşam yemeği imkanımız mevcuttur.
Lojman: İstanbul dışından başvuran hemşirelerimiz için lojman imkânı sağlanmaktadır.
Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma: Çalışanlarımız ve birinci dereceden yakınları hastanemizin sağlık hizmetlerinden indirimli faydalanabilmektedirler.
İzin Olanakları;
1 yıldan 5 yıla kadar hizmet süresine sahip olanlar 14 iş günü,

6 yıldan 15 yıla kadar hizmet süresine sahip olanlar 20 iş günü,

16 yılın üzerinde hizmet süresine sahip olanlar 26 iş günü izin kullanma hakkına sahiptir.

Özel Vera Hastanesi’nde ayrıca hastalık, evlilik, ölüm, doğum ve süt izni gibi izin hakları da geçerlidir.

Çalışma Saatleri: Hastanemizde mesai saatleri 08.00-18.00 saatleri arasındadır. Özel Vera Hastanesi, 24 saat hizmet veren bir hastane olmasından dolayı vardiyalı çalışma düzeni de bulunmaktadır.
İş Yeri Doktoru: Hastanemizde, sadece çalışanların hastalıklarının tedavisini gerçekleştiren ve ani rahatsızlıklarında müdahalede bulunan bir doktor görev yapmaktadır.

Güvenlik Bilgisi ve Politikası

Sizlerin güvenliği bizim için birinci derecede önemlidir. Hastanemiz hasta mahremiyeti kuralları göz önüne alınarak 24 saat kamera ile izlenmektedir.

Sağlığınızla ilgili evraklarınızı, adınıza yazılı reçeteleri lütfen servis yetkilileri dışında kimseyle paylaşmayınız.

Şüpheli bir durum yada şahıs gördüğünüzde lütfen ilgili bölümün sorumlu hemşiresine veya kat görevlisine bildiriniz.

Güvenlik görevlilerine;

Hastane içine sokulan paketlerin kontrolünde

Otoparkta araç altı ve bagaj araması yapılmasında yardımcı olunmasını,

güvenliğiniz için rica ederiz.

Her şeye rağmen; kişisel eşyalarınız, değerli evrak ve belgelerinizi sahipsiz bırakmamanızı rica eder, özel eşyaların sizin sorumluluğunuzda olduğunu hatırlatırız.

Kurumsal